Điểm tin thời sự ở Hàn QUỐC

Công ty kinh doanh sữa hàng đầu Hàn Quốc Seoul Milk đã quyết định tăng giá sữa lên 5,4% bắt đầu từ tháng 10. Đây là lần tăng giá đầu tiên sau ba năm kể từ năm 2018.

Newsletters