Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con

Tôi là công dân Việt Nam, hiện đang lao động tại Hàn Quốc. Vợ tôi là người Việt Nam nhưng có 2 quốc tịch (Việt Nam và hàn quốc), hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc. Chúng tôi mới sinh con trai được 6 tháng và đã khai sinh tại Hàn Quốc.

Bây giờ tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam cho cháu nhưng vẫn giữ lại quốc tịch Hàn quốc có được không?

Nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

 

Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

 

“1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;         

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam; 

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam; 

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam. 

Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con - 0

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam.”

Nếu bạn muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con của bạn thì việc đầu tiên là bạn phải đưa cháu về thường trú tại Việt Nam. Vì có cha là công dân Việt Nam nên cháu bé sẽ được miễn một số điều kiện về điều kiện biết tiếng Việt, khả năng đảm bảo cuộc sống và được giảm thời gian thường trú tại Việt Nam.

Do cháu bé còn nhỏ nên hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của cháu bé sẽ gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Theo quy định tại Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, bạn cần liên hệ với Sở Tư pháp nơi bạn và cháu bé đang cư trú để được hướng dẫn và nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của cháu.

Nếu cháu bé không thuộc trường hợp đặc biệt và được Chủ tịch nước cho phép theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, cháu bé sẽ phải thôi quốc tịch Hàn Quốc khi nhập quốc tịch Việt Nam.

 


Thời báo HÀN © bản tiếng Việt hàng đầu ở HÀN QUỐC