Về chúng tôi - Thời báo HÀN

Trang "Thời báo HÀN" mời bạn làm quen với đất nước Hàn Quốc sinh động, hiện đại.

Trang này cung cấp Thông tin cơ bản, chọn lọc và chân thực nhất, được thiết kế đặc biệt cho bạn đọc Người Việt quan tâm đến những sự kiện xảy ra ở HÀN QUỐC.

Chúng tôi đặc biệt tôn trọng các Tác giả, Bài viết gửi đến hoặc khi Biên tập, chọn lọc xuất bản.

Nếu Bạn thắc mắc về việc trên, xin hãy thông báo cho chúng tôi và gửi kèm theo nơi địa chỉ Bản gốc bài viêt của Bạn.

LIÊN HỆ VỚI BAN BIÊN TẬP Tạp chí HÀN QUỐC

 

Chúng tôi hy vọng đem đến cho Bạn đọc Người Việt những thông tin chọn lọc nhất.

Ban Biên tập ©Thời báo HÀN 2016

 

 

Thời báo HÀN.

서울, 마포구 월드컵북로6길 89-8
89-8, World Cup buk-ro 6-gil, Mapo-gu, Mapo-Gu, Seoul Korea

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi